• +33 6 38 36 78 37
  • France- Benelux

Bioswing® Benelux Frankrijk biedt u een professioneel leven zonder rugklachten, noch nekklachten

Voor de grote en kleine aankoper die de performantie en de productiviteit van zijn bedrijf wenst te verbeteren: het is makkelijk en eenvoudig !

Goed aankopen, is een zéér complexe bezigheid. U kent de knepen van het vak. Maar kent u genoeg over de relatie gezondheid - welzijn - productiviteit - performantie? Kent u de rol van de ergonomie in deze? Zou u geïnteresseerd zijn om de performantie en de productiviteit van alle medewerkers, dus van uw onderneming in zijn geheel, gevoelig te verbeteren. Wij hebben de kennis en de expertise: het is aan u om onze kennis en kunde binnen uw bedrijf te implementeren. In elk bedrijf zijn verbeteringen mogelijk en noodzakelijk. U weet ongetwijfeld, beter dan wie ook, dat de productiviteit van uw onderneming ondergraven wordt door het absenteïsme, presenteïsme, herhaaldelijke afwezigheden door allerlei ziektemeldingen, door allerlei oorzaken, de echte en de ingebeelde. U kan cijfermatig berekenen hoeveel het kost om uw 'Menselijk Kapitaal' samen te stellen. Maar weet u hoe u, dagdagelijks, uw Menselijk Kapitaal kan onderhouden (gezondheid, functionaliteit, welzijn) ?

Wenst u, door aankoop van bepaalde eenvoudige objecten, de motivatie van alle medewerkers positief te beïnvloeden? Diezelfde objecten zullen ook de productiviteit en dus het algemeen resultaat van uw bedrijf verbeteren. Ja, dit is ook een aspect van uw beroep en u vindt op deze website zéér véél informatie om te slagen in uw project ! Ga op ontdekking...

We weten dat niet alles van u alleen afhangt, de personeelsdienst heeft ook een belangrijke invloed. In sommige landen heet de Directeur/-trice Personeelszaken, de Happiness Manager. Lees hierover ook ons artikel:  …( nog niet klaar voor publicatie) Maar vergeet niet : uw rol is onmisbaar en beslissend !

1 . De informatie die u als aankoper op vlak van ergonomie nodig heeft, is niet vrij beschikbaar. Daarom kunnen "handelaars / specialisten in werkplek-organisatie" makkelijk met de ergonomische eigenschappen van producten goochelen, en u overtuigen bepaalde zaken massaal aan te kopen die eigenlijk op ergonomisch vlak waardeloos zijn. Sommige verkopers verklaren een product ‘ergonomisch' zonder zelf te weten waarom! Maar een 'ergonomisch' product verkoopt goed, dus is het evident om dit label aan alles en nog wat te hangen, in de hoop dat de argeloze koper in de val trapt. U heeft het begrepen: het label ergonomie dekt vaak een lege schelp. Wij willen u hier helpen om de luchtballon 'ergonomisch' te doorprikken, met kennis van zaken...

2 . Behoud u ook van het label "design", dat zo vaak gebruikt wordt om u te verleiden tot een foute aankoop. De prijs of het design van een ergonomisch product is nooit een reden om wel of niet aan te kopen. De aangeboden korting is nooit een reden om wel of niet aan te kopen. Ergonomische producten moeten altijd een bewezen voordeel bieden op de korte en lange termijn, voor de mens die die ze zal gebruiken. Ergonomische producten laten zich altijd testen voor aankoop, en zijn altijd aanpasbaar aan de individuele mens die ze gebruikt, het design is daar altijd aan ondergeschikt. Een ergonomisch product zal de mens gezond houden of zelf gezonder maken, daardoor zal deze mens beter werken, productiever werken, performanter werken. En dààr zit het investeringsvoordeel van een ergonomisch product.

3 . Verbeter hier op deze website uw kennis om de ergonomie-(lucht)-ballons te doorprikken. Zonder uw moed, zullen rugklachten blijven bestaan. Zonder uw moed en daadkracht zal de productiviteit en performantie van uw bedrijf in gevaar zijn. Afwezigheid op het werk zal blijven groeien. We nodigen u uit tot kennismaking met onze universiteit van de ergonomie: een eerste flesopener vind u hier: :